Λόγω της απουσίας υπαίθριων χώρων πρασίνου και της αυξανόμενης δόμησης στα αστικά κέντρα εντείνονται τα προβλήματα μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της μειωμένης ατμοσφαιρικής υγρασίας. Τα φυτεμένα δώματα γνωστά και ως πράσινα δώματα, ταρατσόκηποι και πράσινες στέγες συμβάλλουν στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, με πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» αναπτύσσει και εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα της πάντα με γνώμονα την κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη αλλά συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η οικολογική δόμηση τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί από τις πιο σημαντικές μεθόδους για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος που ζούμε και εργαζόμαστε.

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» έχει αναπτύξει ειδικά εδαφικά υποστρώματα για τα πράσινα δώματα ανάλογα με τον τύπο του φυτεμένου δώματος και του φυτικού υλικού. Τα εδαφικά υποστρώματα ακολουθούν όλες τις απαραίτητες ελληνικές (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και διεθνείς προδιαγραφές (FLL), είναι σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής βαθμονόμησης LEED® (MRc4 & MRc5) και φέρουν εργαστηριακές αναλύσεις. Μάλιστα, οι αναλύσεις πραγματοποιούνται πάντα από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/ICE 17025:2005 και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Τα ειδικά εδαφικά υποστρώματα χαρακτηρίζονται από χαμηλό ειδικό βάρος για να μη δημιουργούνται θέματα στατικότητας του κτιρίου, επιτυγχάνοντας τα επιθυμητά επίπεδα πορώδους, την απαραίτητη στράγγιση και τον ιδανικό αερισμό του ριζικού συστήματος αναπτύσσοντας ομοιόμορφα τις ρίζες των φυτών για μια ισορροπημένη και εντατική ανάπτυξη και εξασφαλίζοντας άριστη υδατοϊκανότητα.
green-roof-g

Φυτεμένο δώμα στη Σκόπελο

Grand-Hyatt-Athens-gr

Φυτεμένα Δώματα στο Grand Hyatt Athens

grafeia-ehtnikis-trapezas-mosxato-g

Φυτεμένο Δώμα στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας στο Μοσχάτο