Περλίτης
Μάρτιος 7, 2018
Εμπλουτισμένη Τύρφη
Μάρτιος 9, 2018

Απλή Τύρφη

Το θαυμάσιο βελτιωτικό εδάφους τύρφη αποτελείται από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση τα οποία όταν έρχονται σε επαφή με το χώμα διασφαλίζουν τον σωστό αερισμό και στράγγιση του ριζικού συστήματος.

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού: Aερίζετε πριν από την χρήση.
Περίοδος ισχύος: Χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παρασκευής
Διατίθεται σε συσκευασία των 250lt και σε παλλέτα των 18 τεμαχίων.

Tύρφη

όξινη

Σύνολο Οργανικής Ουσίας

92–96%

pH Acidity (H2O)

3,2–4,5

Αγωγιμότητα

<0,6 mS/cm

Ξανθιά τύρφη

100%