Περλίτης
December 21, 2017
Εμπλουτισμένη Τύρφη
December 23, 2017

Απλή Τύρφη

Το θαυμάσιο βελτιωτικό εδάφους τύρφη αποτελείται από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση τα οποία όταν έρχονται σε επαφή με το χώμα διασφαλίζουν τον σωστό αερισμό και στράγγιση του ριζικού συστήματος.

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού: Aερίζετε πριν από την χρήση.
Περίοδος ισχύος:Χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παρασκευής
Διατίθεται σε συσκευασία των 250lt και σε παλλέτα των 18 τεμαχίων.

Tύρφη

όξινη

Σύνολο Οργανικής Ουσίας

92–96%

pH Acidity (H2O)

3,2–4,5

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

<0,6 mS/cm

Ξανθιά τύρφη

100%