προϊόντα

Εμπλουτισμένη Τύρφη
December 23, 2017
Άμμος ποταμίσια (Big Bag)
December 25, 2017

“Χώμα Ποιότητας” Big Bag

Η συσκευασία του “Big Bag” καλύπτει τις ανάγκες για μεγάλη ποσότητα χώματος σε κηποτεχνικά έργα. Στο “Βig Βag” συσκευάζεται το μείγμα ή η
ποιότητα χώματος που θα μας ζητηθεί και μεταφέρεται στο χώρο σας από την εταιρεία μας.

Σε συσκευασία big bag παρέχονται τα εξής προϊόντα:

  • Μείγμα χώματος γης και compost κατάλληλο για παρτέρια
  • Μείγμα φυτοχώματος για λαχανόκηπους
  • Μείγμα υποστρώματος για γκαζόν
  • Μείγμα για ταρατσόκηπους
  • Μείγμα φυτοχώματος κατά παραγγελία του πελάτη (γεωπόνοι, κηποτέχνες, κατασκευαστές)
  • Μείγμα χώματος γης και άμμου, κατάλληλο για υπόστρωμα
  • Χώμα γης

Ίσως να χρειάζεστε…