προϊόντα

Άμμος ποταμίσια (Big Bag)
Μάρτιος 11, 2018

Ελαφρόπετρα (Big Bag)

Η ελαφρόπετρα είναι ένα χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό που εξασφαλίζει την καλή στράγγιση και αερισμό του ριζικού συστήματος και βελτιώνει την δομή του εδάφους.

Κατηγορία:

Χρήσεις: Σε φυτεμένα δώματα, σε φυτοχώματα είτε για καλλωπιστικά φυτά είτε για καλλιέργειες.

Διατίθεται σε big bag χωρητικότητας 1 κυβικού μέτρου.